Çevre

Çevre

Gösterge

Dönem

Birim

Edirne

TR21

Türkiye

İçme ve Kullanma Suyu Şebekesiyle Hizmet Verilen Belediye Nüfusu Oranı

2012

%

100

100

98

İçme ve Kullanma Suyu Arıtma Tesisiyle Hizmet Verilen Belediye Nüfusu Oranı

2012

%

60

26

56

Kanalizasyon Şebekesiyle Hizmet Verilen Belediye Nüfus Oranı

2012

%

94

93

92

Kanalizasyon Arıtma Tesisiyle Hizmet Verilen Belediye Nüfus Oran

2012

%

3

3

68