Arazi ve Tarım

Arazi ve Tarım

Gösterge

Dönem

Birim

Edirne

Türkiye

Yüzölçümü (Göl yüzeyleri dahil)

 

km2

   

Türkiye Yüzölçümü İçindeki Pay

 

%

   

Toplam Tarım Alanı

 

Hektar

   

Yüzölçümü İçinde Tarım Alanının Payı

 

%

   

Kişi Başına Tarım Alanı Büyüklüğü

 

Dekar

   

Kişi Başına Tarım Alanı Büyüklüğü İl Sırası

 

İl Sırası

   

Bitkisel Üretim Değeri İl Payı

 

%

   

Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri

 

TL

   

Kişi Başına Bitkisel Üretim Değeri İl Sırası

 

İl Sırası

   

Hayvansal Ürünler Üretim Değeri İl Payı

 

%

   

Kişi Başına Hayvansal Ürünler Üretim Değeri

 

TL

   

Kişi Başına Hayvansal Ürünler Üretim Değeri İl Sırası

 

İl Sırası

   

Buğday Üretiminin Ülke İçindeki Payı

 

%

   

Çeltik Üretiminin Ülke İçindeki Payı

 

%

   

Ayçiçeği Üretiminin Ülke İçindeki Payı

 

%

   

Buğday Üretim Payının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

 

İl Sırası

   

Çeltik Üretim Payının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

 

İl Sırası

   

Ayçiçeği Üretim Payının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

 

İl Sırası

   

Tarım Alanı Başına Kullanılan Gübre Miktarı

 

kg/ha

   

Tarım Alanı Başına Kullanılan Gübre Miktarı Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

 

İl Sırası