Kültür

Kültür

Gösterge

Dönem

Birim

Edirne

TR 21

Türkiye

Müze Sayısı (Özel Müzeler Dahil)

2011

Sayı

6

 

339

Müze ve Ören yerleri Ziyaretçi Sayısı

2011

Kişi

368.722

 

35.297.920

Müze ve Ören Yerleri Ziyaretçi Sayısı İçinde İl Payı

2011

%

1,04

 

100

Müzelerdeki Eser Sayısı (Özel Müzeler Dahil)

2011

Sayı

25.484

 

3.431.177

Müzelere Bağlı Taşınmaz Kültür Varlıkları (Tek Yapılar)

2011

Sayı

1.389

 

98.228

Müzelere Bağlı Taşınmaz Kültür Varlıkları (Sit Alanları)

2011

Sayı

159

 

12.272

Yıl İçindeki Kazı Faaliyetleri Sayısı

2009

Sayı

3

 

304

Vakıflara Ait Eski Eser Sayısı

2011

Sayı

444

 

20.376

1000 km2'ye Düşen Vakıflara Ait Eski Eser Sayısı

2011

Sayı

72,81

 

26,00

1000 km2'ye Düşen Vakıflara Ait Eski Eser Sayısının Yüksekliği Bakımından İl Sırası

2011

İl Sırası

5

 

Korunan Bölgeler (Milli Park) Sayısı

2007

Sayı

1

 

45

Korunan Bölgeler (Sulak Alan) Sayısı

2007

Sayı

3

 

525

Halk Kütüphanesi Sayısı

2012

Sayı

11

31

1.112

Halk Kütüphaneleri Kitap Sayısı

2012

Sayı

194.453

459.278

15.785.280

Halk Kütüphanelerinden Yararlanma Sayısı

2012

Sayı

217. 343

457. 983

19. 545. 940

Halk Kütüphanelerinden 1000 Kişi Başına Ödünç Alınan Materyal Sayısına Göre İl Sırası

2011

İl Sırası

13

 

Halk Kütüphanelerinden Ödünç Alınan Materyal Sayısı

2012

Sayı

105 909

220 595

6.790.817

Halk Kütüphanesi Başına Çalışan Sayısı

2011

Sayı

2,3

 

3,0

Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumları Kütüphane Sayısı

2010-2011

Sayı

178

 

27.186

1000 Nüfus Başına Örgün ve Yaygın Eğitim Kurumu Kütüphaneleri Materyal Sayısı

2010-2011

Sayı

532

 

494

1000 Nüfus Başına Örg. ve Yayg. Eğ. Kurumu Kütüphaneleri Materyal Sayısına Göre İl Sırası

2010-2011

İl Sırası

23

 

1000 Kişi Başına Sinema Seyirci Sayısı

2011

Kişi

274

 

501

1000 Kişi Başına Sinema Seyirci Sayısının Yüksekliği Bakımından İl Sırası

2011

İl Sırası

33

 

Sinema Salonu Sayısı

2012

Sayı

21

58

1.998

Sinema Seyirci Sayısı

2012

Kişi

189.608

484.991

39.002.190