Eğitim

Eğitim

Gösterge

Dönem

Birim

Edirne

TR 21

Türkiye

Okuryazar Nüfus Oranı

2013

%

96,5

 

96

Okuryazar Nüfus Oranı Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2013

İl Sırası

29

 

 -

Okul Öncesi Öğrenci Sayısı

2013-2014

Kişi

4.607

19.867

1.059.495

İlkokul Öğrenci Sayısı

2013-2014

Kişi

18.582

88.236

5.574.916

Ortaokul Öğrenci Sayısı

2013-2014

Kişi

18.860

88.132

5.478.399

İlkokulda Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

2013-2014

Kişi

14

18

19

Ortaokulda Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

2013-2014

Kişi

15

18

18

Ortaöğretimde Öğretmen Başına Öğrenci Sayısı

2013-2014

Kişi

12

14

15

İlkokulda Net Okullaşma Oranı

2013-2014

%

99,69

 

99,57

Ortaokulda Net Okullaşma Oranı

2013-2014

%

95,37

 

94,52

Ortaokulda Net Okullaşma Oranının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2013-2014

İl Sırası

38

 

 

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranı

2013-2014

%

90,48

 

76,65

Ortaöğretimde Net Okullaşma Oranının Büyüklüğü Bakımından İl Sırası

2013-2014

İl Sırası

11

 

 -

Yükseköğretim Kurumlarında Öğrenci Sayıları

2012-2013

Kişi

32. 856

69.902

4.676.566