İlçelere Göre Potansiyel Yatırım Alanları

MERKEZ

Sektörler özelinde, ilde yapılabilecek potansiyel yatırım konuları aşağıdaki gibi öngörülmektedir:

Tarım Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

 • Seracılık
 • Meyve ve Sebze Yetiştiriciliği
 • Kültür Mantarı Yetiştiriciliği
 • Farmasötikal Bitki Yetiştiriciliği
 • Saksı Çiçeği Yetiştiriciliği
 • Tohum Üretimi
 • Yem Bitkileri Üretimi 

Hayvancılık Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

 • Su Ürünleri Üretimi
 • Besicilik
 • Et ve Yumurta Tavukçuluğu
 • Suni Tohumlama ve Damızlık Üretim
 • Entegre Hayvancılık

Gıda Sanayi Alanında Yapılabilecek Yatırımlar

 • Pastörize Süt ve Süt Mamülleri Üretim Tesisi
 • İşlenmiş Su Ürünleri Üretim Tesisi
 • Sebze-Meyve Konservesi Üretim Tesisi
 • Bisküvi ve Gofret Üretim Tesisi
 • Makarna Üretim Tesisi
 • Çin Makarnası Üretimi Tesisi

Turizm Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar

 • Temalı Turizm Yatırımları
 • Konaklama Tesisi (her türlü butik otel, köy pansiyonculuğu tesisleri)
 • Camping İşletmeciliği
 • Turizme Hizmet Veren Her Türlü Tesis Yatırımı

Diğer Alanlarda Yapılabilecek Yatırımlar

 • Sanayiye Ara Mal Üreten Tesisler
 • Karma Yem Üretim Tesisi
 • İnşaat Sektörüne Ara Mal Yetiştiren Tesisler
 • Ambalaj Malzemesi Üreten Tesisler
 • Ambalaj Makinaları Üreten Tesisler
 • Soğuk Hava Deposu Yatırımları
 • Çeltik Kurutma Tesisleri
 • Lisanslı Depoculuk Tesisleri
 • Enerji Sektöründe Yapılabilecek Yatırımlar
 • Rüzgar Enerjisi Santrali
 • İhtisaslaşmış Eğitim Kurumları (lisansüstü, doktora, dil eğitimi kurumları gibi)
 • Hizmet Sektörü Yatırımları

ENEZ

Enez; tarım, hayvancılık, balıkçılık ve turizm gibi pek çok ekonomik değere sahip bir bölgedir. Tarihi bir uygarlığı geçmişinde barındıran Enez; tarihsel derinlik, sınıra yakınlığı nedeni ile sınır ötesi ilişkilerin kolaylıkla kurulabilmesi, Ainos Antik Kenti, Ayasofya Kilisesi, Sur Duvarları, Mozaikli Villa, Roma Yolu, Agora, Nekropol, Hamam kalıntıları, Bazilika kültürel ve gibi arkeolojik değerler ve Hisarlı Dağı, Meriç Nehri, Tuz Gölü, Dalyan Gölü, Gala Gölü gibi doğal zenginlikleri, var olan limanın marinaya dönüşme potansiyeli gibi avantajları nedeni ile doğa sporları, rüzgar enerjisi yatırımları, ekoturizm, kırsal turizm, tarım ve hayvancılık gibi alanlarda her türlü yatırım fırsatına açık bir ilçedir.

Enez, hakim olan iklim koşullarına göre değerlendirildiğinde Akdeniz ikliminin etkisi altında olduğu görülür. Bu yüzden Akdeniz Bölgesi’ndeki kadar uzun olmasa da bütün yaz boyunca ekonomik olabilecek deniz turizmi potansiyeline sahiptir.

Zengin bir flora ve faunaya sahip olan Enez, suya bağlı rekreasyonel aktiviteler için de yatırımcılara geniş olanaklar sunmaktadır6. İrili ufaklı lagünleri ve kuş göç yolu üzerinde olması nedeniyle kuş gözlemcileri için de önemli bir destinasyondur. Öte yandan doğa yürüyüşleri, kongre turizmi, dalgıçlık, balıkçılık, rüzgar sörfü gibi alanlardaki yatırımlar için de çok zengin fırsatlar sunan bir bölgedir. 

HAVSA

Havsa, İstanbul - Edirne - Avrupa yolu üzerinde bulunan lojistik avantajını kullanarak sosyoekonomik gelişimini hızlandırma potansiyeline sahiptir.  

İlçe tarım arazilerinin verimli bir ova içerisinde yer alması ve iklimin tarımsal üretime uygun olması nedeni ile önemli bir tarımsal yatırım potansiyeline sahiptir.

Dolayısı ile mevcut tarımsal üretim deseninde yer alan ürünlerin daha fazla katma değer sağlayacak ürünler ile ikame edilmesi, meyveciliğin geliştirilmesi, sulu tarım yatırımlarının zorlanması veya Süloğlu’nda bulunan göletten yararlanarak sulu tarıma geçişin sağlanması ile ilçe sahip olduğu tarımsal potansiyeli, ilçe ekonomisine daha fazla yansıtabilecektir.

İlçe; bitkisel üretim, hayvancılık ve hayvancılığa dayalı sanayiler, et ve et ürünleri, süt ve süt ürünleri alanında önemli bir potansiyele sahiptir. 

İlçede bulunan ve hayvan ticaretinde önemli bir rol oynayan hayvan pazarının da ilçe ekonomisi ve sosyal yaşam üzerinde daha fazla olumlu etki bırakması için pazarla ilgili yeni konseptlerin yaratılması önemlidir.

Lojistik avantajı nedeni ile ilçe önemli bir ticaret üssü olabilir.

İlçe aynı zamanda tarihi yapılarını, gastronomisini ve sıcakkanlı insanlarını bir araya getirerek, coğrafi ve kültürel olarak yakın olduğu diğer ilçeler ile bütünleşerek bir destinasyon oluşturma ve önemli bir sosyal-kültürel merkez olma potansiyeline de sahiptir.

İPSALA

İpsala, bir sınır kapısının ilçede bulması dolayısı ile sahip olduğu avantajı yeterince kullanamamaktadır.

İlçede var olan hayvancılık kapasitesi de tam anlamı ile değerlendirilmiş değildir. Ülkemizin pirinç üretiminin yaklaşık olarak %35’ini sağlamasına ve İpsala pirincinin yüksek kaliteli olmasına rağmen pirinçte markalaşma konusunda da eksiklikler bulunmaktadır.

Pirinçte alternatif ürün geliştirmeye yönelik yatırımlar, üretilen çeltik çeşitlerinin piyasa talepleri doğrultusunda çeşitlendirilmesine (kahverengi pirinç, kokulu pirinç gibi) yönelik yatırımlar, çeltikte markalaşma ve pazarlamaya yönelik yatırımlar, yenilenelenebilir enerji yatırımları (rüzgar enerjisi, tarım ve hayvancılık atıklarından biyogaz üretim tesisleri gibi), seracılık yatırımları, bağcılık yatırımları, toplu hayvancılık yatırımları gibi tarımsal yatırımları potansiyel yatırım konuları arasında saymak mümkündür.

İlçede üretilen çeltik de göz önüne alındığında, çeltik sapının mobilya sanayinde kullanıldığı, sunta yapımında değerlendirilebileceği yatırımları da potansiyel yatırım alanları arasında saymak mümkündür.

Ayrıca, ilçede özel sektör aracılığı ile kurulacak olan bir çeltik müzesi de, ilçeye gelen ziyaretçiler için oluşturulacak alternatif bir uğrak yeri olabilir.

Öte yandan, İpsala-İstanbul yolu boyunca AVM ve benzeri alış veriş merkezlerinin kurulması, Gala Gölü Milli Parkı civarında av turizmi ve kuş gözlemciliği alanında yapılacak olan yatırımlar ile ilçede av turizmi, kuş gözlemciliği ve alışveriş turizmi olmak üzere üç çeşit turizm potansiyelinden yararlanmak mümkündür. Gala gölü ve etrafında kuş gözlemciliği ve av turizmi için oldukça elverişli bir fauna ve flora bulunmaktadır.

KEŞAN

Keşan kaymakamlığı tarafından, Trakya Kalkınma Ajansı 2011 yılı Sosyo-Ekonomik Destek Programı çerçevesinde yapılan bir çalışma kapsamında ilçedeki potansiyel yatırım konuları aşağıdaki gibi belirlenmiştir:  

 • Özel okul yatırımları
 • Mal dağıtım ve pazarlama hizmetlerinin yürütüleceği ticaret merkezi yatırımları
 • Hizmet sektörü yatırımları aracılığı ile ilçeyi bölgenin “Sigorta, İş ve Hizmet Merkezi” olmasını sağlayacak yatırımlar
 • Ulaşım aksları üzerinde kurulabilecek alış veriş merkezi yatırımları
 • Çeltikte ürün çeşitliğine yönelik yatırımlar
 • Çeltik ürünlerini despolamaya yönelik tesis yatırımları
 • Arıcılık ve arıcılık ürünleri yatırımı
 • Tıbbi ve aromatik süs bitkiciliği yatırımları
 • Su ürünleri yatırımları
 • Bölge hayvancılığına katma değer sağlayacak et ve et ürünlerine dayalı üretim tesisi yatırımları
 • Soğuk hava deposu yatırımları
 • Lisanslı depoculuk yatırımları
 • Otopark yatırımları
 • İlçe merkezinde yaşayan nüfus için sosyal ve kültürel alan yatırımları
 • Eko turizm yatırımları
 • Köy pansiyonculuğu yatırımları
 • Oksijen yoğunluğu olan Koru Dağı civarında sağlık turizmine yönelik yatırımlar (rehabilitasyon merkezi gibi)
 • Turizm-fuar alanı yatırımları
 • Avcılık, atıcılık spor yatırımları
 • Doğa sporlarına yönelik yatımlar
 • Su üstü ve su altı sporlarına yönelik yatırımlar
 • Çadır, Kamp, Bungalow ve Mocamp yatırımları

LALAPAŞA

İlçenin potansiyel yatırım konularını aşağıdaki başlıklar altında irdelemek mümkündür:

Tarımsal Üretim Yatırımları: Lalapaşa’da geçmişte yapılan ancak günümüzde yapılmayan meyvecilik üretimini yeniden ilçe ekonomisine kazandırmaya yönelik meyvecilik yatırımları, badem-ceviz yetiştiriciliği yatırımları, bağcılık yatırımları gibi
Hayvansal Üretim Yatırımları: Entegre hayvancılık yatırımları, arıcılık ve arıcılık ürünleri yatırımları gibi
Turizm Yatırımları: Av tUrizmi, doğa turizmi, konaklama tesisi yatırımları gibi
Hizmet Sektörüne Yönelik Yatırımlar: Yeme-içme mekanları, sosyal-kültürel yatırımlar gibi

MERİÇ

Çeltiğe ek olarak tahıl ve sebze tarımı da yapılabilen ilçede potansiyel yatırım alanlarını tarım, hayvancılık, tarımsal sanayi ve turizm sektörlerinde yapılacak olan yatırımlar olarak özetlemek mümkündür.

Meriç Ovası ve Meriç Nehrinin sağladığı önemli avantajlar, birçok göl ve gölet alanının bulunması, ilçede av turizmi (tavşan, yaban domuzu, uçan ördek vb), ihraç malı olan kurbağa bacağı, tatlı su balıkçılığı (yayın, sazan vb), meyvecilik, bağcılık yatırımları konusunda önemli bir potansiyel yaratmaktadır.

İlçe aynı zamanda entegre hayvancılık yatırımları için de uygundur.

İlçe her ne kadar çeltik ile özdeşlemiş olmasına rağmen çeltik konusunda yatırım yapacakların dikkat etmesi gereken konu, yatırımın tarımsal üretim boyutunda değil (çeltik üretimi), var olan üretimin katma değerini arttırmaya, ilçeyi pirinç alanında bir marka haline getirmeye yönelik yatırımlar boyutunda yapılması olduğudur.

Meriç sahip olduğu doğal zenginlikler dolayısı ile avcılık, eko-turizm, günü birlik turizm gibi aktivitelerin yapıldığı destinasyonlar içine alınma potansiyeline de sahiptir.

Turizm alanında özellikle avcılık konusunda yatırım yapılabilir. Meriç’e domuz avı için İstanbul’dan dahi avcı gruplarının geldiği dikkate alınırsa, diğer av hayvanlarının kontrollü bir şekilde bu işin meraklılarına sunulmasıyla birlikte Meriç’e avcı akını olması işten değildir.

Yayın ve sazan balıkçılığı da ilçeye gastronomik alanda ziyaret yapacak olanların sayısını arttırmaktadır. Özellikle iyi balık pişiren salaş restoranların varlığı, ziyaretçileri memnun etmektedir. Turizm alanında ilçenin sahip olduğu mesire yerleri günü birlik doğa yürüyüşü turları için cazip hale getirilebilir.

SÜLOĞLU

İlçede bulunan askeri birlik ve atış alanının ilçeye pek çok insanın gelmesine neden olduğu göz önüne alındığında ilçede zaten var olan bu konseptin biraz daha iyileştirilerek ilçe ekonomisine sokulmasına yönelik yatırımlar için bir potansiyel söz konusudur.

Öte yandan, tarım ve hayvancılık yatırımları için de ilçede potansiyel bulunmaktadır. Entegre hayvancılık yatırımları, arıcılık, tatlı su balıkçılığı ve bu ürünlere dayalı işleme, paketleme tesislerinin kurulması gibi konuları bu kapsamda saymak mümkündür.

Öte yandan, ilçedeki mesire yerleri de diğer ilçelerden buraya ziyaretçi gelmesine neden olmaktadır. Dolayısı ile bu alanlarda, hizmet sektörüne yönelik yatırımlar potansiyel yatırım alanları içerisinde sayılabilir.  

Ayrıca; ilçeye dışarıdan gelen ziyaretçilerin konaklamasına yönelik yatırımlar için de bir potansiyel söz konusudur.

İlçe sınırları içinde linyit ve doğalgaz kaynakları bulunmaktadır. Bu alanlarda da yatırım yapılması söz konusu olabilir.

UZUNKÖPRÜ

Uzunköprü ilçesi geniş ve verimli tarım arazilerine sahiptir. Ayrıca Ergene nehri,  ilçede var olan göl ve barajlar dolayısı ile sahip olunan sulama potansiyeli nedeni ile tarım ve hayvancılık alanında yapılacak entegre hayvancılık yatırımları, sebzecilik-meyvecilik yatırımları, seracılık yatırımları potansiyel yatırım alanları arasındadır.

İlçe, üzüm ve şarapçılığa uygun iklim şartlarına sahip olup ilçe, arıcılık ve arıcılık ürünleri yatırımlarına da elverişlidir. 

İlçede önemli miktarda çeltik yetiştirilmektedir. Dolayısı ile çeltik sapının mobilya sanayinde kullanıldığı, sunta yapımında değerlendirilebileceği yatırımları da potansiyel yatırım alanları arasında saymak mümkündür.

Uzunköprü önemli kültür varlıklarına sahiptir. Bu kültür varlıklarının özüne uygun bir şekilde restore edilmesi ve turizme kazandırılması ile ilçe sahip olduğu bu varlıkları daha fazla ekonomik değere dönüştürebilecektir.  İlçe şarap ve tarih turizmi alanında da önemli potansiyele sahiptir.

İlçede zengin linyit kömürü yatakları bulunmakta olup Edirne’deki en fazla linyit rezervine sahip ilçedir. On yıl önceki rakamlara göre Uzunköprü’deki rezerv miktarının 6 milyon ton civarında olduğu söylenmektedir. Çevreye duyarlı yöntemler dahilinde bu rezervlerden yararlanmaya yönelik yatırımlar da potansiyel yatırım alanları içerisinde sayılabilir.
Mevcut durumda çalışmıyor olsa da ilçede Eskiköy demiryolu sınır kapısı bulunmaktadır. Ayrıca Uzunköprü, çevresindeki ilçeler için de bir merkez konumunda olduğu için, ilçe önemli bir ticaret potansiyeline sahiptir.

İlçede kültür merkezi, yüzme havuzu, tiyatro ve sinema, tam donanımlı spor tesisi ve nitelikli sosyal alanlar yeterince bulunmamaktadır. Hizmet ve eğlence sektöründe yapılacak yatırımlar da potansiyel yatırım konuları arasında sayılabilir.