Trakya Teknopark

27 Mart 2008 tarihinde kurulmuş olan Trakya Teknopark Yönetici A.Ş.’nin ortaklık yapısı aşağıdaki gibidir:


Üye Kuruluş

Ortaklık Payı

Trakya Üniversitesi Rektörlüğü

% 80

Edirne Organize Sanayi Bölge Müdürlüğü

% 5

Edirne Ticaret ve Sanayi Odası

% 5

Edirne Ticaret Borsası

% 5

Ortadoğu Teknopark Anonim Şirketi

% 5


Trakya Teknopark’ın temel hedefi,  bölgenin Ar-Ge ve İnovasyona dayalı teknolojik altyapısını güçlendirmektir.

Trakya Teknopark’ın Avantajları

Sanayideki gelişmeleri üniversite ortamına taşıdığı için yeni işbirliklerine olanak tanıması,

Trakya Üniversitesi'nin bilgi birikimini ve araştırma altyapısını Teknopark firmalarının kullanımına sunarak, akademik bilginin sanayiye aktarılmasına aracılık yapması,

Sundukları “Kuluçka” hizmetleri ile yeni kurulan şirketlere uzun ve emek-yoğun dönemlerinde destek olması,

İhtiyaca yönelik eğitim/seminerlerle veya danışmanlık hizmetleri ile şirketlerin gelişimlerine katkıda bulunması,

Bir Ar-Ge projesinin ihtiyacı olan tüm altyapı ve üstyapı imkânlarını sunması,

Bölgesinde istidam edilen tüm personele keyifli ve verimli bir çalışma atmosferi sunmak amacıyla sosyal olanaklar sağlaması,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri Yasasındaki muafiyetlerin şirketler tarafından kullanılmasını sağlaması,

Nitelikli Ar-Ge personelinin istihdam edilmesine olanak tanıması ve onların gelişimine katkıda bulunması,

Tüm paydaşlar arasında ve uluslararası alanda sinerjinin oluşumuna önayak olması,

Teknoloji Geliştirme Bölgeleri, Ar-Ge, İnovasyon ve Girişimcilik konularında toplumsal farkındalık yaratması.

İşletmelerin Niteliklerine Göre Sayısal Dağılımı

İşletme Niteliği

Adet

Bilişim

32

Enerji

2

Finans

2

Otomotiv

1

Elektronik

1

Sağlık

1

Yem&Yağ

1

Kimya

1

Medikal Malzeme

1

Gıda Teknolojileri

1

Tekstil

1

Nano-Bio

1

Toplam

45

*Mart 2013 tarihlidir.

Daha fazla bilgi için lütfen tıklayınız.